கரடிபோக்கு விஞ்ஞானக் கல்வி நிலையத்தில் இலவச கணிணி கல்வி

கிளிநொச்சி கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளையின் ஏற்பாட்டில் லண்டன் ரட்ணம் பவுண்டேசன் அமைப்பின் நிதி பங்களிப்பில் கரடிபோக்கு விஞ்ஞானக் கல்வி நிலையத்தில் இலவச கண்ணிக் கற்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

தரம் ஆறு தொடக்கம் தரம் பதினொரு வரையான வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதற் கட்டமாக கற்கை நெறிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடத்திட்டத்தில் தகவல் தொழிநுட்பம் ஒரு பாடமாக காணப்படுவதனால் மாணவர்களுக்கு தகவல் தொழிநுட்ப கல்வியை வழங்குவதற்கும், தற்கால நவீன உலகின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாணவர்களை தயார்ப்படுத்துவதனையும் நோக்காக கொண்டு லண்டன் ரட்ணம் பவுண்டேசன் கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து இக் கணிணி கற்கையை ஆரம்பித்துள்ளது.

கிளிநொச்சி கரடிபோக்கு விஞ்ஞானக் கல்வி நிலைய வளாகத்தில் மேற்படி கணிணி கற்கை கடந்த சனிக் கிழமை தொடக்கம் இடம்பெற்று வருகிறது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap