முல்லைத்தீவு தண்டுவான் பாடசாலையில் நடமாடும் பற்சுகாதார சேவை

கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளையின் ஏற்பாட்டில் அவுஸ்ரேலிய மருத்துவ நலச் சங்கத்தின் (Australian Medical Aid Foundation ) அனுசரணையில் இடம்பெற்றுவருகின்ற பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பற்சுகாதார செயற்றிட்டமானது கடந்வாரம் முல்லைத்தீவு தண்டுவான் பாடசாலையில் இடம்பெற்றது.

இதன் போது 124 மாணவர்களில் 49 மாணவர்களுக்கு பல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இனம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சையும் அளிக்கப்பட்டது.

இதன் போது கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளையின் பல் வைத்தியர் மருத்துவர் ஜீவானந்தம், பாடசாலை பற்சிசிச்சையாளர் திருமதி என் இராஜதுரை ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு பற்சிகிச்சை வழங்கியதோடு, வழிப்புணர்வு கருத்துக்களையும் வழங்கினர்.

You may also like...

Share via
Copy link
Powered by Social Snap