எம்மை தொடர்பு கொள்ள

முகவரி : வைத்திய கலாநிதி த. சத்தியமூர்த்தி, தலைவர், கல்வி வளர்ச்சி அறக்கட்டளை, 82A, கரடிப்போக்கு, கிளிநொச்சி

தொலைபேசி :  0212280205

மின்னஞ்சல்  :  kedt2011@gmail.com

இணையத்தளம் : www.kedt.lk

CONTACT US - EDUCATION DEVELOPMENT TRUST, 82A, KARADIPOKKU,KILINOCHCHI 
T.P     - 0212280205
E-MAIL   - kedt2011@gmail.com
Web.    - www.kedt.lk 

Copy link
Powered by Social Snap